Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 30/04/2017 04:24, số lượt xem: 417

Vơi đầy duỗi mộng thương làn cởi
Cõi xuyến xao thề cung níu vợi
Rời khó mộng chan chứa dạ hời
Trỗi hoài mơ nhấp nhô lòng bởi
Cơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Tới lửng lơ nào thương nẻo đợi
Trời vút bổng âm diệu cánh lời
Khơi niềm giữa ái hoan tình gởi

Gởi tình hoan ái giữa niềm khơi
Lời cánh diệu âm bổng vút trời
Đợi nẻo thương nào ngan ngát tới
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào cơi
Bởi lòng nhô nhấp mơ hoài trỗi
Hời dạ chứa chan mộng khó rời
Vợi níu cung thề xao xuyến cõi
Cởi làn thương mộng duỗi đầy vơi

Thuận nghịch độc - Trắc bằng - Bát đồng âm