Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đặc biệt (141)
Đăng ngày 06/08/2017 22:25, số lượt xem: 540

Thân Dần chồng vợ kết thành tiên
Tỵ Hợi nghe đâu dễ đổi chuyền
Rỗ rá Sửu Mùi nhanh hết điện
Soong nồi Thìn Tuất lẹ tàn phiên
Còn anh Tý tẹo toàn gây chiến
Dẫu chị Mão to đã thấm ghiền
Ngọ nhảy tưng bừng đau tợ thiến
Nên chàng trống Dậu lỡ làng duyên

Chi màng Ất Giáp nếu là duyên
Chẳng kể Bính Đinh miễn dạ ghiền
Mậu nỗi tang tình vương lắm chuyện
Kỷ lòng tâm sự giữa nhiều phiên
Năm Canh hồi tưởng thầm mơ luyến
Khối buổi trào Tân ước mộng chuyền
Vẫn mãi Nhâm nhi đường thẳng tiến
Quý hồ may mắn gặp nàng tiên

Tếu – Thuận nghịch vận – Bát đồng âm