Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 03/07/2017 15:09, số lượt xem: 868

Tim buốt quạnh hàn tựa giá đông
Tím hoen nguyền vỡ úa môi hồng
Dìm hư huyễn ảo mù phương ngóng
Lịm tái tê mờ mịt hướng trông
Tìm miết vạn khơi sầu gió lộng
Kiếm hoài muôn dặm tẻ trời không
Im nguyền chạnh nhớ ngùi xưa vọng
Chìm ái cõi thơ héo dạ lòng

Lòng dạ héo thơ cõi ái chìm
Vọng xưa ngùi nhớ chạnh nguyền im
Không trời tẻ dặm muôn hoài kiếm
Lộng gió sầu khơi vạn miết tìm
Trông hướng mịt mờ tê tái lịm
Ngóng phương mù ảo huyễn hư dìm
Hồng môi úa vỡ nguyền hoen tím
Đông giá tựa hàn quạnh buốt tim

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm