Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 15/03/2017 18:19, số lượt xem: 624

Nguyệt trải hoan nồng biếc cõi ân
Triền thơ diễm ảo ngát bao lần
Thùa thương ý ngọt ngào mê lẩn
Rạng rỡ si mù thoả ái nhân
Hãy đượm nghê thường vun thoả dấn
Và thơm vũ khúc lựng thêm dần
Mùa yêu uốn lượn choàng biên trấn
Để chốn vô thường cũng ngộ chân

Để chốn vô thường cũng ngộ chân
Triền thương vạt nhớ cũng lên dần
Bồng lai rồng phụng mơ màng phấn
Nhược thuỷ chăn màn rạo rực nhân
Trỗi khúc tưng bừng thơm lắm bận
Phả duyên rạng rỡ diệu bao lần
Màn chăn diễm lệ trầm hương quấn
Nguyệt trải hoan nồng biếc cõi ân

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Giao cổ đối - Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm