Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 12/07/2017 15:17, số lượt xem: 491

Trăng vàng ước thệ mãi cùng nhau
Phượng các lầu son thoả mãn cầu
Vũ khúc mơ màng lâng nẻo mộng
Tơ hồng quấn quyện giữ từng câu
Dù giăng lụt bão đừng phai sắc
Dẫu quét trời giông chẳng nhạt màu
Đã hẹn tương phùng nơi thuở trước
Xin người chớ phụ kẻo lòng đau

Xin người chớ phụ kẻo lòng đau
Nẻo thệ gìn hương mãi thắm màu
Chỉ ước muôn đời luôn vẹn nghĩa
Mong nguyền mãn kiếp được tròn câu
Đừng ham của lạ mà tan tác
Chớ lậm đồ tanh để não sầu
Một chữ chung lòng ta quyết tỏ
Trăng vàng ước thệ mãi cùng nhau

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm