Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 03/07/2016 12:21, số lượt xem: 812

Có phải anh giờ đã nhạt thương
Mình em khấp khểnh giữa trăm đường
Tìm đâu những buổi ta cùng hướng
Chỉ thấy bao lần lệ đẫm vương
Quá vãng còn lưu đầy nẻo phượng
Thời gian chắc bợt rẽ duyên hường
Sao lòng vẫn đợi hoài tâm tưởng
Sẽ lại quay về thuở biếc hương

Sẽ lại quay về thuở biếc hương
Người ơi dệt thoả khúc nghê thường
Phòng loan rộn rã mành rung trướng
Quãng nhạc êm đềm sắc toả phương
Vẫn phả từng như ngàn khối lượng
Và thơm giống hệt nẻo thiên đường
Trầu cau quấn quyện hoài mê hưởng
Để cõi dương trần ngập sắc thương

Ngũ độ thanh - Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Bát đồng âm