Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 01/04/2018 14:16, số lượt xem: 490

Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi
Kỷ niệm ngày nao nỏ chịu rời
Huyết ái sao đành lâm tẻ rạn
Tơ lòng nỡ đoạn để chùng lơi
Tàn mơ nguyệt lẻ loi triền nhớ
Vụn vỡ bờ thương héo mộng đời
Dẫu biết ân nguyền tan tác mãi
Sao hoài dõi mắt thả ngàn khơi

Sao hoài dõi mắt thả ngàn khơi
Để cánh chim quyên rũ rượi đời
Vớt chút thề xưa hàn nguyệt vỡ
Khêu vài nguyện cũ dỗ mùa lơi
Hoan nồng lặng cỗi cằn mơ mộng
Đau đớn lầm mê khổ chẳng rời
Rát bỏng tâm hồn phơi kỷ niệm
Đêm về lặng lẽ giọt buồn rơi

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm