Em yêu à, lòng ta luôn chân thật
Đã trao người, buộc chặt đến nghìn thu
Nào đắn do,, chẳng một phút mờ lu
Tình một kiếp quyết bù muôn thuở.

Hãy tin ta lúc nào đều nhung nhớ
Đến bóng hình người gái nhỏ thân thương
Dẫu xa nhau cách trở vạn  nẻo đường
Tim vẫn chỉ lộng hương người dấu ái.

Em thương yêu, chớ để tình ngang trái
Để thấy đời luôn ngời trải trong tim
Mình thương nhau cách biệt vẫn mơ tìm
Luôn ngào ngạt ẩn chìm trong luyến ái.

Hãy tìn nhé, tình yêu hằng vạn đại
Cưỡi lên đầu những ái ngại buồn đau
Hãy vì yêu, cởi bỏ nét u sầu
Cho nguyện ước mãi xanh màu tiên cảnh...