Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 20/03/2016 14:38, số lượt xem: 405

Anh lịm nỗi lòng giữa nhớ em
Nhớ từng môi giọng diệu kỳ em
Anh hoài thoả dạ ngon ngào nhớ (1)
Nhớ mãi lâng tình quấn quyện em
Anh ủ ấp đời loang dội nhớ
Nhớ thầm vang cõi lộng chuyền em
Anh vằng vặc mộng thơm choàng nhớ
Anh lịm nỗi lòng giữa nhớ em

Em nhớ giữa lòng nỗi lịm anh
Nhớ choàng thơm mộng vặc vằng anh
Em chuyền lộng cõi vang thầm nhớ
Nhớ dội loang đời ấp ủ anh
Em quyện quấn tình lâng mãi nhớ
Nhớ ngào ngon dạ thoả hoài anh
Em kỳ diệu giọng môi từng nhớ
Em nhớ giữa lòng nỗi lịm anh

Thuận nghịch độc - Độc vận - Bát điệp
(1) Dùng Nhớ = Nỗi Nhớ như 1 Danh từ