Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 07/10/2016 18:26, số lượt xem: 506

Thu về quạnh quẽ giọt buồn rơi
Kỷ niệm ngày nao đã lặng rời
Huyết ái sao đành lâm tẻ rạn
Tơ lòng nỡ đoạn để chùng vơi
Tàn mơ nguyệt lẻ loi triền nhớ
Vụn vỡ bờ thương héo mộng đời
Dẫu biết ân nguyền hay tráo trở
Sao hoài dõi mắt vọng trùng khơi

Sao hoài dõi mắt vọng trùng khơi
Để cánh tình si rũ rượi đời
Níu chút thề xưa hàn mộng vỡ
Gom vài ước cũ dỗ nguyền vơi
Cầm thư lặng rã rời tê liệt
Đau đớn khờ ngây trí não rời
Rát bỏng tâm hồn đau kỷ niệm
Thu về quạnh quẽ giọt buồn rơi

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm