Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 30/01/2018 14:24, số lượt xem: 1015

Trời đất cũng mừng reo
Khi nuộc ái bươn chèo
Về giữa lòng gọi réo
Cho tình khúc duồng theo.

Thời gian cứ trôi vèo
Khi hò hẹn nồng gieo
Môi lời như mật kẹo
Bàng bạc lượn mơ đèo.

Đừng để tình mốc meo
Khiến hồn lậm eo sèo
Chớ bạc lòng lươn lẹo
Êm ái trở hùm beo.

Tiền kiếp hẹn nước bèo
Bây giờ một lòng neo
Giữa tình này cho khéo
Đê mãn kiếp thơm kèo…