Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 18/03/2016 15:12, số lượt xem: 636

Dìu mơ quyện quấn phả thơm ngà
Thơ luyến lâng trời trỗi điệu ca
Bát ngát mùa thương nồng phím nhạc
Ngạt ngào tiết mộng ướm chung trà
Buồng tim mấy độ êm đềm nẻo
Cõi ái bao lần quấn quýt ta
Dốc cả ân tình hương lửa dậy
Lèn trong mê mệt giữa trăng tà

Lèn trong mê mệt giữa trăng tà
Huyễn ảo nghê thường khoả mộng ta
Mãn kiếp phong tình loang ái tửu
Ngàn năm vũ khúc vọng duyên trà
Từng đêm chếnh choáng từng đêm vọng
Vạn thuở say mèm vạn thuở ca
Biếc thắm tim nguyền ngan ngát phả
Dìu mơ quyện quấn phả thơm ngà

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm