Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thơ (69)
Đăng ngày 20/03/2016 06:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/10/2017 13:12, số lượt xem: 763

Vẫn mãi ươm đời vạn cánh thơ
Nguyệt ơi sông nước lắm mong chờ
Cạn ly bằng hữu ngời phiên mộng
Nhấp chén nhân tình dậy cõi mơ
Biếc thắm tim lòng sao nhớ cội
Thảo thơm cật dạ bến mong bờ
Vàng xưa sắc diện nồng ân tứ
Lồng lộng trăng trời mượt níu tơ

Lồng lộng trăng trời mượt níu tơ
Phách tình ran gọi thẳm xa bờ
Giai nhân thoảng tứ vời cung lạc
Lãng tử du hồn ghé nẻo mơ
Trầm bổng khúc lòng man mác đợi
Nhặt khoan điệu múa ngát ngan chờ
Thân tằm vốn dĩ lâm trùng nghiệp
Vẫn mãi ươm đời vạn cánh thơ

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm