Lỡ mê xướng hoạ món thơ Đường
Nhủ dạ kết tình khắp bốn phương
Cấu tứ giũa rèn thêm mãi lộng
Luật niêm gìn giữ để luôn trường
Suốt thông chữ nghĩa xây thành cú
Liền lạc câu vần dệt nối chương
Tao nhã cho đời thêm lẽ sống
Ước hoài thi phú mãi lồng gương

Ước hoài thi phú mãi lồng gương
Tri kỷ kết tình tạo khúc chương
Cảm khái cùng nhau duồng cõi lạc
Mến yêu kết bạn nối tâm trường
Hồng nhan tình nghĩa lừng vang nẻo
Lãng tử ân nguyền dậy nức phương
Cứ vậy tô bồi hồng giữa net
Kết giao bằng hữu lộng thơ Đường

Liên hoàn