Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 18/09/2016 06:17, số lượt xem: 414

Đêm lịm ngát trời phả diệu hương
Chứa chan tình khúc dậy thơm đường
Thềm trăng lả gió lâng ngời phượng
Nẻo mộng ươm nguyền toả sáng phương
Êm dịu thoảng lòng man mác tưởng
Thắm nồng mơn nhạc ngọt ngào vương
Mềm môi chuốc tửu tràn lan hướng
Thêm quấn quyện hồn trỗi nhớ thương

Thương nhớ trỗi hồn quyện quấn thêm
Hướng lan tràn tửu chuốc môi mềm
Vương ngào ngọt nhạc mơn nồng thắm
Tưởng mác man lòng thoáng dịu êm
Phương sáng toả nguyền ươm mộng nẻo
Phượng ngời lâng gió lả trăng thềm
Đường thơm dậy khúc tình chan chứa
Hương diệu phả trời ngát lịm đêm

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm