Tôi ghét em như mây ghét gió,
Gió vô tình gió thổi mây bay!
Ghét em như cá ghét ao này...
Ghét ướt át bên mình mãi đấy!...
Mây sẽ xuống đường phố để gió,
Thổi lồng lên đặng tìm kiếm ai!
Cá trong hồ muốn trốn khoang chài,
Mà bị ngư ông cho xuống nước!...
(Vì nước vỗ thuyền bên mạn mãi!)

28.4.2015