Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 13/08/2017 12:57, số lượt xem: 346

Luyến ái ngời thương ngọt trái đời
Cung tình sâu thẳm mộng vàng ơi
Thơm nồng hương lửa thơm nồng mới
Biếc thắm màn chăn biếc thắm ngời
Nhịp phách ran hồn nao nức ngợi
Tim lòng hoà điệu rộn ràng khơi
Phòng loan đuốc hạnh bừng mơ tới
Xuân lộng trời trăng đẫm ngát lời

Xuân lộng trời trăng đẫm ngát lời
Khẽ khàng chúm chím ngọt ngào khơi
Lèn tim ủ mộng tròn lâng khởi
Gởi nắng duồng mơ suốt lộng ngời
Lưu dấu đêm ngà lưu dấu hỡi
Vọng tình dáng ngọc vọng tình ơi
Mình yêu mãi nhé hoà mong đợi
Luyến ái ngời thương ngọt trái đời

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm