Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 25/11/2016 19:59, số lượt xem: 553

Ngơ lòng giữa khuỷnh mịt mù thương
Lỡ vọt vàng đau lịm cuối đường
Mờ phấn tủi duyên nhoà nhạt gượng
Ngớ đời chau nguyện thẫn thờ vương
Mơ dằng dặc nẻo chào trầm hướng
Sợ tối tăm lòng nát bể hương
Ơ thiết thảm lời hôn ước sượng
Thơ tình úa rã trọc trằn sương

Sương trằn trọc rã úa tình thơ
Sượng ước hôn lời thảm thiết ơ
Hương bể nát lòng tăm tối sợ
Hướng trầm chao nẻo dặc dằng mơ
Vương thờ thẫn nguyện chau đời ngớ
Gượng nhạt nhoà duyên tủi phấn mờ
Đường cuối lịm đau vàng vọt lỡ
Thương mù mịt khuỷnh giữa lòng ngơ

Thuận nghịch độc – Bát đồng âm