Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 02/04/2017 14:57, số lượt xem: 472

Mơ đắm cõi lòng dạ ngát duyên
Chứa chan tình lộng níu trăng thuyền
Chờ mong ái phả vời hoan phượng
Ngóng đợi tim bừng thoả đượm quyên
Thơ thẩn vọng lời thơm khúc hảo
Ước ao thùa giọng biếc cung huyền
Khờ ngây thẫm mắt ngời xuân rạng
Tơ phím trỗi lừng ướp mộng riêng

Riêng mộng ướp lừng trỗi phím tơ
Rạng xuân ngời mắt thẫm ngây khờ
Huyền cung biếc giọng thùa ao ước
Hảo khúc thơm lời vọng thẩn thơ
Quyên đượm thoả bừng tim đợi ngóng
Phượng hoan vời phả ái mong chờ
Thuyền trăng níu lộng tình chan chứa
Duyên ngát dạ lòng cõi đắm mơ

Thuận nghịch độc