Vặc vằng trăng tỏ tình Ta
Duyên em thắm mộng, dậy đà đượm thương
Chơi vơi quấn quyện trăm đường
Ấp yêu xây đắp phả hương lửa nhành.

Lại đây thủ thỉ lời xanh
Triền mơ rộn rã dậy lanh lảnh ngần
Tình bồng giữa áng tường vân
Bao nhiêu thương quý thoả ân ái thèm.

Gió tình lay động cánh rèm
Mùa trăng dấu ái ngọt đem đến tìm
Đi qua bao kiếp nổi chìm
Tình xưa vẫn mặn giữa lim dim lòng...

Thương hoài như đã ước mong
Trầu xanh vôi trắng nhuộm trong trẻo thề...