Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/11/2017 12:11, số lượt xem: 609

Trần gian bươn chải khiến thân khờ
Khổ quá nên lòng tạnh cả mơ
Láp nháp đôi đường mang tiếng dở
Lèm nhèm mấy chỗ chịu đời ngơ
Nhiều khi lẩn thẩn sầu quên nhớ
Lắm lúc loe ngoe thiệt chẳng ngờ
Duyên phận giống như bình tích vỡ
Não nề cho kiếp sống tầm vơ

Kiếp sống tạm thời lắm vẩn vơ
Dòm lui ngó tới thậm nghi ngờ
Cũng mong chuyển dịch lùi than thở
Vẫn cứ chây lỳ khiến ngác ngơ
Vạn buổi xuống lên hoài thấy ngợ
Triệu lần xuôi ngược chỉ là mơ
Tung hoành thử thách muôn ngàn vở
Chôn xuống đào lên riết khạo khờ

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Ô thước kiều – Bát đồng âm