Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/03/2016 00:54, số lượt xem: 778

Thẫm lặng chiều loang bợt ánh tà
Chập chùng huyễn ảo mịt mờ xa
Ơi mây nồng dậy vầng tinh khiết
Hỡi gió dịu thơm dáng ngọc ngà
Van níu cung nguyền van níu gởi…
Chắt chiu hương lửa chắt chiu và…
Vườn thơ em đến bừng mơ phả
Thắp lộng mê tình sóng sánh ta

Thắp lộng mê tình sóng sánh ta
Thềm xưa bung gió thoảng hương trà
Đàn ơi đắm đuối chênh chao ngọt
Phím hỡi cuồng si miết mải ngà
Cánh ái ru lòng ngào ngạt lả
Sông nguyền duỗi mộng ngát ngàn xa
Mùa yêu lớt phớt hồn thơm thảo
Thẫm lặng chiều loang bợt ánh tà

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm