Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Bạn (49)
Đăng ngày 20/05/2017 16:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 03/01/2018 16:15, số lượt xem: 560

Nguồn thơ tựa nước vỗ theo thuyền
Cảm xúc lâng hồn rộn rã xuyên
Lục bát êm đềm mơ quãng chuyển
Đường thi rạng rỡ toả cung chuyền
Ngon ngào vạn ý trong làn quyển (1)
Lả lướt trăm vần giữa mộng duyên
Xướng hoạ tâm đầu mê mẩn huyễn
Cầm thư tửu nhạc sáng đêm nguyền

Cầm thư tửu nhạc sáng đêm nguyền
Lộng lẫy cho đời thoả sắc duyên
Thoả ý ươm từ chan điệu huyễn
Thùa tâm dệt tứ mở trang huyền
Niềm mơ trỗi phả thầm câu luyến
Vọng toả tim lèn nỗi nhớ xuyên
Mãi ước kim bằng luôn toả quyện
Nguồn thơ tựa nước vỗ theo thuyền

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm