Ảo ảnh xa rồi, ảo ảnh ơi…
Chiều nao mây tím gác ngang trời
Bâng khuâng chút nhớ len vào mộng
Ta vẫn nồng nàn, ảo ảnh ơi…

Ảo ảnh hôm nào giờ tận đâu
Mà sao tim nhớ cứ vương sầu
Xưa kia thơ trẻ nên nào biết
Ảo ảnh mãi là ảo ảnh đau…

Ảo ảnh giỡn đùa với tình yêu
Làm ta lặng chết giữa mưa chiều
Thương ai sao nặng lòng như thế
Để ảo ảnh làm tim liêu xiêu…

Giã từ thôi nhé ảo ảnh ơi…
Xìn được về vui với lòng đời
Được sống mãi hoài trong tình thực
Ảo ảnh hãy về góc nhớ thôi…