Đêm đã về rồi, phải không em?
Ta nghe sầu nặng rụng qua thềm
Tương tư một thuở lèn chăn nệm
Em ở đâu rồi, ơi hỡi em?

Ngày đó em đi nhạc úa màu
Một lần chia biệt, vạn lần đau
Tóc mây giờ có nồng yêu dấu
Hay cũng dần phai giữa nguyệt lầu.

Mơ có còn đến kịp không em
Có còn ngọt đắm thuở môi mềm
Có còn hương ấm mùa hoan cũ
Hay đã ngủ vùi trên tóc em?

Nghịch cảnh xin đừng vướng mắt ai
Đừng đem sương giá phủ u hoài
Triền xưa yêu hỡi thôi đừng ngoái
Để kỷ niệm buồn sớm nhạt phai…