Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 27/05/2017 13:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 27/05/2017 13:34, số lượt xem: 429

Đây đó rã nguyền lụn cuối phương
Dậy đau buồn tủi giận canh trường
Cay xù hẹn hứa khi nhoè phượng
Dấy biệt chia lìa thuở nhạt hương
Ngày bợt phấn phai nhàu nhớ tưởng
Bấy tàn gương úa lạc sầu thương
Thay lòng dạ oải hoang tình ngượng
Vay mượn não đời kiếp phận vương

Vương phận kiếp đời não mượn vay
Ngượng tình hoang oải dạ lòng thay
Thương sầu lạc úa gương tàn bấy
Tưởng nhớ nhàu phai phấn bợt ngày
Hương nhạt thuở lìa chia biệt dấy
Phượng nhoè khi hứa hẹn xù cay
Trường canh giận tủi buồn đau dậy
Phương cuối lụn nguyền rã đó đây

Thuận nghịch độc - Bát đồng âm