Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 30/04/2016 07:55, số lượt xem: 567

Trường đoạn lả xiêu mệt mỏi đường
Tưởng nhầm chan chứa ngọt ngào hương
Tường hoa nuối đoạ đày thuyên hướng
Ngưỡng phím sai lầm lỡ đổi phương
Ương cõi mộng tình dang dở gượng
Hưởng triền mơ áí dạt dào vương
Thường khao khát vọng hoài yêu cưỡng
Sương mải miết huyền má nhạt thương

Thương nhạt má huyền miết mải sương
Cưỡng yêu hoài vọng khát khao thường
Vương dào dạt ái mơ triền hưởng
Gượng dở dang tình mộng cõi ương
Phương đổi lỡ lầm sai phím ngưỡng
Hướng thuyên đày đoạ nuối hoa tường
Hương ngào ngọt chứa chan nhầm tưởng
Đường mỏi mệt xiêu lả đoạn trường

Thuận nghịch độc – Bát láy - Bát đồng âm