Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 20/08/2016 17:34, số lượt xem: 675

Sao vọng ái thuyền đợi bến thương
Nặng ân tình cũ nghĩa hoài vương
Nào say dáng quạnh hồn đơ cội
Ấy rũ mi sầu dạ đẫm sương
Chao gió tủi thề trơ khúc đoạn
Úa trăng hờn mộng bạt canh trường
Cao cao ới hỡi đau buồn lặng
Hoa nguyệt nuối nguyền sắc nhạt hương

Hương nhạt sắc nguyền nuối nguyệt hoa
Lặng buồn đau hỡi ới cao cao
Trường canh bạt mộng hờn trăng úa
Đoạn khúc trơ thề tủi gió chao
Sương đẫm dạ sầu mi rũ ấy
Cội đơ hồn quạnh dáng say nào
Vương hoài nghĩa cũ ân tình nặng
Thương bến đợi thuyền ái vọng sao

Thuận nghịch độc