Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (20 bài)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài)
- Dương Thận (27 bài)
- Bồ Tùng Linh (2 bài)
- Lâm Hồng (18 bài)
Tạo ngày 10/08/2014 22:47 bởi tôn tiền tử
Phong Việt Nhân 豐越人 tự Chính Nguyên 正元, hiệu Thiên phóng dã nhân 天放野人, sống khoảng năm Vạn Lịch đời Minh Thần Tông, người huyện Ngân. Tác phẩm có "Thiên phóng dã nhân tập" 4 quyển.