Phan Thị Việt Phương, sinh ngày 16-07-1986, đang sinh sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh, là sinh viên năm thứ 3, khóa K04 trường Đại Học Quốc Gia, khoa Kinh Tế (tại làng Đại học Thủ Đức), chuyên ngành Kế Toán - Kiểm Toán.