Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lê Văn Lâm (11 bài)
- Phan Thị Việt Phương (12 bài)
- Hà Thị Hằng (2 bài)
- Nguyễn Đăng Khoa (10 bài)
- Phan Kiền (30 bài)
Tạo ngày 21/08/2006 10:16 bởi Lãng Khách, đã sửa 3 lần, lần cuối ngày 08/04/2007 21:38 bởi Vanachi