Bài thơ hay lắm,tôi rất thích và bất ngờ khi đọc và thấy tuổi của tác giả.Bạn còn trẻ mà cảm nhận sâu sắc lắm,tình yêu của bạn có niềm tin cao thượng lắm.

VISEADO