Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi mediocre_man vào 08/06/2007 09:42

Có bông mắc cỡ,
Giữa đám lá xanh
Như cụm gòn xinh,
Ai tô hồng phớt.
Đụng vào mắc cỡ,
Cẩn thận tí nhe.
Gai quá trời nè!
Coi chừng chảy máu!
Lá màu xanh sậm,
Trông như lá me,
Nhưng hay rụt rè;
Khép mình mắc cỡ!


(Đây là bài thơ đầu tiên tác giả làm năm học lớp 3 - 8 tuổi, đã được đăng báo Nhi Đồng thời đó)