Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi mediocre_man vào 08/06/2007 09:47

Chiều buông, chiều buông, chiều buông rơi...
Gió giăng tơ xám vướng ngang trời.
Cánh buồm trắng bay trên mặt biển.
Vượt khỏi đời, vượt ngàn sóng chơi vơi!

Chiều buông. chiều buông, chiều buông lơi...
Con ốc trói đời lặng im chờ đợi.
Chiếc kèn bé nhỏ quẩy mình giữa biển khơi chới với.
Tìm đâu ai cho mượn mảnh hồn hoang?

Đêm đưa, đêm đưa, đêm đưa nôi...
Vẫn trôi, vẫn trôi hoài con thuyền không tên lạc lối.
Chân trời kia đến muôn đời vẫn đợi.
Trên bầu trời có một cánh sao rơi...