15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (357 bài)
- Tố Hữu (251 bài)
- Nguyễn Bính (284 bài)
- Hàn Mặc Tử (216 bài)
- Trần Đăng Khoa (151 bài)
Tạo ngày 02/10/2015 10:38 bởi tôn tiền tử
Phan Thị Nguyệt Hồng là một tác giả nghiệp dư, hiện sống tại Quận 6, TP Hồ Chí Minh.

Thơ đã in:
- Một thời để nhớ (1993)
- Dư âm (1996)
- Những tình khúc dung dị (2002)
- Tôi không muốn buồn (2006)