Thật tĩnh lặng một góc hồn ta đó
Gói nỗi buồn - gởi theo áng chiều trôi
Muộn mằn chưa sao thấy lòng sóng vỗ
Nhánh thơ ngây vắt kiệt nhựa xanh rồi!

Lắng lại đi - hồn tôi muôn ý gió!
Trăm hương hoa - cùng nghìn vạn sắc màu
Tim bé nhỏ ngân hoài tình thinh lặng
Trang giấy mềm ghi mãi một đời thơ!

Biết trách ai khi tuổi lỡ làng rồi
Trách định mệnh, sông cứ bồi - lở mãi!
Thời gian trôi vô tình không mặc cả
Đành khước từ - lời yêu mở đầu môi....