Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 06/05/2016 08:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 22/05/2016 15:10

Dám hỏi ai đà thấy thế chăng
Sông ni là miệng, núi là răng
Cấm người chiếm điểm mưa phong đá
Trách thế om sòm cá vượt đăng
Nét mặt gương soi đâu kẻ giống
Thử trời khuôn đúc lẽ nào nhăng
Một đèn sao thấu ban đêm tối
Tấm bụng này còn hận với trăng


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011