Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
Từ khoá: sông Mã (2)

Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2016 08:44, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/05/2016 15:21

Sáng mảng mang tăng cảnh dễ say
Lá buồm lướt gió rạng trông ngay
Sóng chi lướt mướt hay cơm chửa
Núi lạ răng chăng thử chén này
Ngư mới gác chèo gà lục trục
Mai vừa ổ chức luỹ lai rai
Thỉnh tình thanh trịch chân hay tiếng
Người đã hay chừ cảnh cũng hay


Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập (thơ), Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011