Trên cao
Ngưu Chức đắng cay
Bắc cầu
Ô Thước
đong đầy nhớ nhung
Tơ lòng
cõi thực mông lung
Tâm tình
tí tách
não nùng sợi ngâu.
Tháng bảy
nào đã đến đâu?
Mà sao
trời đất
loạn khâu giao mùa?
Virus
oanh tạc sớm trưa
Khiến người
thiên hạ
ngẩn ngơ âu sầu!
“Cảnh buồn
Người có vui đâu...”
Thiên cơ
cũng thật
cao sâu khó lường!
Mong sao
dịch dã tai ương
Rút lui
trả lại
thế trường yên vui!

9/2/2019