Trâu cày mang ách đường thi
Bước lê hạc tất bước ghì phong yêu
Vì thơ vất vả trăm chiều
Không than không vãn đoạt chiêu mới về.

Chính là công việc bộn bề
Hồn thơ minh giải lối lề tinh tươm
Tình yêu chẳng tự rách bươm
Cặp đôi phối ngẫu năng chườm thuốc thang
Thơ là phương thuốc thập tàng
Mát trong tì vị bổ toàn gia phong.

Đường cày thơ luống thong dong
Những ai gánh nặng dạ lòng truân chuyên
Đồng xanh Thượng đế rao truyền
Về đây đón nhận uyên nguyên Lời Ngài
Thơ Cha tấm áo hoàng bào.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng". [Mt 11, 28-30]