Hằng năm gặp nhau tại Mai Châu
Có vào thăm trung tâm thị trấn
Hai chị Huyền Vy và Bùi Dung
Cùng nhà anh Sơn chẳng sai gì.

Huyền Vy là sinh viên sư phạm
Ở Hà Nội ngàn năm văn hiến
Khiến hai anh em Sơn và Vũ
Đều càng quý mến nhất toàn huyên.

Còn chị Bùi Dung theo làm tóc
Cho tóc chắc khoẻ và óng mượt
Cho đôi mi mắt càng thêm xinh
Từ trước tới giờ chẳng hề nguôi.

Anh Thanh Sơn với em Hà Vũ
Nghĩa tình anh em khá lâu bền
Chốn xưa nay lại về đoàn tụ
Vào ngày đặc biệt lại buồn hơn.

Em có nhắn gửi điều giản dị
Đến các anh chị cùng quê ngoại
Chúc hai chị ngày càng đẹp xinh
Cho anh Sơn vô cùng mạnh mẽ.

(Gửi tặng cho hai chị Huyền Vy và Bùi Dung)

(Hoà Bình 2021)