Bố cục các khổ thơ của các tác giả sáng tác:
Đoạn 1 & 3 do anh Hà Thanh Sơn viết tặng vợ của anh
Đoạn 2 & 4 do em Phạm Hà Vũ viết tặng chị dâu

Hà Vũ