Âm nhạc và những sắc màu

Bốn mùa và một số hoạt động

Các ngày nghỉ lễ hằng năm

Hoà Bình trong tôi

Mai Châu sáng mãi

Nhật ký Mai Châu

Nhịp đập thể thao

Nhịp đập thể thao (Tiếp nối)

Phụ nữ và đàn ông

Sự vật quanh ta (Nhóm 1)