Nhà máy thuỷ điện của tỉnh mình
Đều do liên bang Nga giúp đỡ
Loại đập trong đó là đập kè
Đó là điểm sáng toàn công trình.

Nhà máy hoạt động tám tổ máy
Mười hai cửa xả hoàn toàn đúng
Cửa xả đáy vào mùa lũ lớn
Không bị cuốn đi theo nơi khác.

Bản thân mình đã tới tham quan
Chiếc đập lớn nối hai khối núi
Sáng ngời với đất Mường thân mến
Từ một nhà máy chạy bằng nước.

Đôi khi cả nhà mình đến chơi
Với nhà máy thuỷ điện Hoà Bình
Liên quan tới an ninh đất nước
Cho dân Hoà Bình ngỏ lời khen.

(Hoà Bình 2021)