Hỏi rằng
Ngày đó mình gặp nhau không
Chia phần lớn
Cho cả mọi không gian
Cấp 2 ngày ấy mình quen nhau
Bằng ánh mắt và chính con tim
Chia tay bạn bè trong nụ cười
Nhiều bạn trúng trường Hoàng Văn Thụ
Có bạn còn trúng trường Công Nghiệp
Dù cách nhau
Vẫn gặp nhau từ những ngày đặc biệt
Lời tự tâm
Có khi nào mà nỗi nhớ khôn nguôi
Vậy nên tôi mới được chơi lớn
Công Nghiệp tựa như một hạt ngọc
Còn bạn trúng trường Hoàng
Cũng đánh giá hơn mình
Cho thành phố mình
Đẹp mịn, ta nghe.

(Gửi tặng tới Nguyên Hiếu - học cùng cấp 2)

(Hoà Bình 2021)