Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: Nguyễn Sĩ Cố (1)

Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 03:23

過安撫阮士固墳

蕭蕭千畝竹如雲,
無限傷心安撫墳。
山墅昔時攜酒地,
愴忙下馬正斜陽。

 

Quá an phủ Nguyễn Sĩ Cố phần

Tiêu tiêu thiên mẫu trúc như vân,
Vô hạn thương tâm an phủ phần.
Sơn thự tích thời huề tửu địa,
Thương mang hạ mã chính tà huân.

 

Dịch nghĩa

Hiu hắt hàng nghìn mẫu, trúc như mây,
Trước mồ quan an phủ, lòng đau vô hạn.
Biệt thự trong núi, nơi trước kia thường mang rượu đến,
Nay bâng khuâng xuống ngựa, giữa lúc bóng chiều tà.


Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Mây giăng ngàn dặm trúc xanh xanh,
An phủ phần trông vướng mối tình.
Này chốn ngày xưa vui vẻ chén,
Bâng khuâng xuống ngựa bóng chênh chênh.


Bản dịch trên Nam Phong tạp chí, số 115, 1927
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng hàng hiu hắt trúc như mây,
An phủ trước mồ lòng quặn đau.
Sơn trại trước thường mang rượu đến,
Bâng khuâng xuống ngựa chiều về mau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hàng hàng hiu hắt trúc mây,
Trước mồ An phủ quặn đau lòng nầy.
Rượu mang sơn trại đến đây,
Bâng khuâng xuống ngựa về ngay chiều tà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời