22/09/2020 09:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá an phủ Nguyễn Sĩ Cố phần
過安撫阮士固墳

Tác giả: Phạm Sư Mạnh - 范師孟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 03:23

 

Nguyên tác

蕭蕭千畝竹如雲,
無限傷心安撫墳。
山墅昔時攜酒地,
愴忙下馬正斜陽。

Phiên âm

Tiêu tiêu thiên mẫu trúc như vân,
Vô hạn thương tâm an phủ phần.
Sơn thự tích thời huề tửu địa,
Thương mang hạ mã chính tà huân.

Dịch nghĩa

Hiu hắt hàng nghìn mẫu, trúc như mây,
Trước mồ quan an phủ, lòng đau vô hạn.
Biệt thự trong núi, nơi trước kia thường mang rượu đến,
Nay bâng khuâng xuống ngựa, giữa lúc bóng chiều tà.

Bản dịch của Đinh Văn Chấp

Mây giăng ngàn dặm trúc xanh xanh,
An phủ phần trông vướng mối tình.
Này chốn ngày xưa vui vẻ chén,
Bâng khuâng xuống ngựa bóng chênh chênh.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978
Bản dịch trên Nam Phong tạp chí, số 115, 1927

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Sư Mạnh » Quá an phủ Nguyễn Sĩ Cố phần