Bến Nghé mênh mang khói,
Gành Rái gió lạnh vầy.
Gốc rễ còn nguyên đó,
Non sông chửa đổi thay.
Chung thuyền mong thuận bước,
Mừng vui đến bắt tay.
Trùng dương nào nguy hiểm?
Lan can đứng ngẩn ngây.