Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Trần
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 24/08/2008 01:42

扈拜山陵回京

東巡禮畢便回鑾,
仙杖扶春入九關。
雲轉旌旗龍影動,
星移劍佩玉聲寒。
孝心昭格堯天上,
仁澤旁霑禹甸間。
扈蹕小臣新進士,
甘泉有賦獻來難。

 

Hỗ bái Sơn Lăng hồi kinh

Đông tuần lễ tất tiện hồi loan,
Tiên trượng phù xuân nhập cửu quan.
Vân chuyển tinh kỳ long ảnh động,
Tinh di kiếm bội ngọc thanh hàn.
Hiếu tâm chiêu cách Nghiêu thiên thượng,
Nhân trạch bàng triêm Vũ điện gian.
Hỗ tất tiểu thần tân tiến sĩ,
Cam tuyền hữu phú hiến lai nan.

 

Dịch nghĩa

Lễ đông tuần xong bèn quay xe loan trở về,
Gậy tiên đỡ lấy vóc xuân vào chín tầng cửa.
Cờ tựa mây vần, bóng rồng lay động,
Gươm như sao chuyển, tiếng ngọc trang nghiêm.
Lòng hiếu thảo thấu đến thời Nghiêu,
Ơn nhân hậu thấm sâu đất Vũ.
Tiểu thần là một Tiến sĩ tân khoa đi hộ giá,
Có bài phú Cam tuyền, mong được dâng lên.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Đông tuần xong lễ trở xe loan,
Chín cửa tưng bừng rước long nhan.
Cờ tựa mây vần trời bóng lộng,
Gươm dường sao chuyển ngọc vang ran.
Hiếu tâm đà thấu trời Nghiêu rộng,
Nhân trạch thêm sâu đất Vũ tràn.
Hộ giá việc vinh, thần Tiến sĩ,
Mong dâng bài phú vịnh Cam tuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tuần xong trở về xe loan,
Chín cửa gậy tiên vua rước sang.
Cờ tựa mây vần rồng biến động,
Gươm như sao chuyển ngọc nghiêm trang.
Hiếu tâm thấu đến thời Nghiêu rộng,
Nhân hậu thêm sâu đất Vũ tràn.
Tiến sĩ tiểu thần đi hộ giá,
Cam tuyền bài phú dâng long nhan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đông tuần xong trở xe loan,
Gậy tiên chín cửa vua sang, rước bày.
Mây vần cờ ánh rồng bay,
Gươm như sao chuyển ngọc đầy nghiêm trang.
Sâu nhân hậu đất Vũ tràn.
Hiếu tâm thấu đến Nghiêu càng rộng ân,
Phò vua tiến sĩ tiểu thần,
Cam tuyền bài phú long nhan dâng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời