29/06/2022 19:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỗ bái Sơn Lăng hồi kinh
扈拜山陵回京

Tác giả: Phạm Nhân Khanh - 范仁卿

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 23/08/2008 01:42

 

Nguyên tác

東巡禮畢便回鑾,
仙杖扶春入九關。
雲轉旌旗龍影動,
星移劍佩玉聲寒。
孝心昭格堯天上,
仁澤旁霑禹甸間。
扈蹕小臣新進士,
甘泉有賦獻來難。

Phiên âm

Đông tuần lễ tất tiện hồi loan,
Tiên trượng phù xuân nhập cửu quan.
Vân chuyển tinh kỳ long ảnh động,
Tinh di kiếm bội ngọc thanh hàn.
Hiếu tâm chiêu cách Nghiêu thiên thượng,
Nhân trạch bàng chiêm Vũ điện gian.
Hỗ tất tiểu thần dân Tiến sĩ,
Cam tuyền hữu phú hiến lai nan.

Dịch nghĩa

Lễ đông tuần xong bèn quay xe loan trở về,
Gậy tiên đỡ lấy vóc xuân vào chín tầng cửa.
Cờ tựa mây vần, bóng rồng lay động,
Gươm như sao chuyển, tiếng ngọc trang nghiêm.
Lòng hiếu thảo thấu đến thời Nghiêu,
Ơn nhân hậu thấm sâu đất Vũ.
Tiểu thần là một Tiến sĩ tân khoa đi hộ giá,
Có bài phú Cam tuyền, mong được dâng lên.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Đông tuần xong lễ trở xe loan,
Chín cửa tưng bừng rước long nhan.
Cờ tựa mây vần trời bóng lộng,
Gươm dường sao chuyển ngọc vang ran.
Hiếu tâm đà thấu trời Nghiêu rộng,
Nhân trạch thêm sâu đất Vũ tràn.
Hộ giá việc vinh, thần Tiến sĩ,
Mong dâng bài phú vịnh Cam tuyền.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Nhân Khanh » Hỗ bái Sơn Lăng hồi kinh